Reserveringsvoorwaarden

Wanneer je bij ons een reservering aanvraagt, is je reservering pas bevestigd bij een aanbetaling of volledige betaling van de factuur. In alle andere gevallen is geen sprake van een reservering en dus ook geen gebruiksrecht van de locatie. De gebruiksovereenkomst staat op naam van gefactureerde en is in geen geval overdraagbaar.

Artikel 1: Huishoudelijk reglement
De door verhuurder vastgestelde regels dienen door de huurder strikt te worden nageleefd. De huurder is bekend met de inhoud van het huishoudelijk reglement. Het is niet toegestaan te roken in het buurthuis of in de tuin. Het gebouw en het terrein is volledig rookvrij.

  • Het is niet toegestaan alcohol te schenken of nuttigen.
  • Het is niet toegestaan muziek buiten het buurthuis af te spelen.
  • Het is niet toegestaan in de binnenruimte, de toiletten, de tuin en het terras vuil achter te laten.
  • Eventuele schade veroorzaakt tijdens een activiteit dient te worden vergoed door degene die de schade heeft veroorzaakt. Kan dit niet worden achterhaald, dan is de huurder daarvoor aansprakelijk.

Artikel 2: Eindschoonmaak
De huurder is verantwoordelijk voor de eindschoonmaak. De locatie moet bezemschoon achtergelaten worden. De prullenbakken worden opgeschoond en de zakken weggegooid, waar nodig zal de zaal (gedeeltelijk) gemopt worden. De toiletten, keuken en koffiecorner zullen ook nagelopen en schoon achtergelaten worden. Eventuele as en peuken op het terras dienen opgeveegd te worden. Bij het niet nakomen van de schoonmaakafspraken kunnen schoonmaakkosten in rekening gebracht worden.
Let op: Huurder kan de eindschoonmaak afkopen door een extra betaling van 150 Euro.

Artikel 3:  Ruimtes en Consumptie  
Alleen de grote zaal kan gebruikt worden tenzij anders overeengekomen. Het gebruik van andere locaties en consumeren van koffie/thee/frisdrank is tegen betaling. Hiervoor kan een vast bedrag worden afgesproken.

Artikel 4: Gedrag
Elke gebruiker van het pand moet zich op maatschappelijk geaccepteerde wijze gedragen. Het bestuur (of beheerder) heeft het recht de huurder, bezoekers en vrijwilligers aan te spreken op hun gedrag dat niet conform de normen en waarden is. Bij overtreding van de huisregels of bij vertoon van wangedrag [bijvoorbeeld (en niet uitsluitend) geweld, (seksuele) intimidatie, diefstal, onrust, etc. kan het bestuur de bezoeker/bezoekers, organisatie/organisaties en/of de vrijwilliger voor een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd de toegang tot het gebouw en het bijbehorende terrein ontzeggen. Tevens zal stichting Schets aangifte van wangedrag doen bij de betreffende instantie.

Artikel 5: Verzekering
De eigenaar van het gebouw heeft een opstalverzekering, de verhuurder heeft een brand- en bedrijfsschade verzekering voor de inventaris. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, die tijdens de verhuur is ontstaan.

Artikel 6: Overlast  en Parkeren
De accommodatie is gelegen aan de rand van een park en woonwijk waar rust de norm is. De huurder dient die rust te respecteren en zich ook zo te gedragen. Dit geldt ook voor op juiste wijze parkeren in de wijk. Op het terrein mogen geen voertuigen worden geplaatst, anders dan laden / lossen door medewerkers van stichting Schets.  Personen of groepen, die ernstige overlast veroorzaken, kunnen direct en zonder verdere waarschuwing uit het gebouw worden gezet. Na 23.00 uur dient het, zowel inpandig als in de directe omgeving, stil te zijn. Bij ernstige overtredingen wordt de politie gewaarschuwd.

Artikel 7: Beheerder
Bij aanwezigheid van een beheerder, zullen de gasten en huurder de instructies van beheerder volgen.

Artikel 8: Vrijwaring schade
De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, die voortvloeit uit het gebruik van het gehuurde.

Artikel 9: Algemene instructie brandveiligheid
De huurder weet waar de brandhaspel, blusdeken en blusser zijn. Zorg dat u weet waar alle vluchtwegen zijn (zie plattegronden). Zorg dat gangen en vluchtwegen niet geblokkeerd zijn. Controleer het vertrek dat u als laatste verlaat op brandveiligheid.

Artikel 10: Annuleringsclausule
Tot 5 werkdagen voor de afgesproken datum kan kosteloos geannuleerd worden, de borg wordt niet gerestitueerd. Indien van toepassing is het aan de verhuurder om een coulance regeling te treffen.  Tevens kan de Stichting Schets zelf de reservering ook annuleren.

Artikel 11: Beschikbaarheid en inrichting van de zaal
De zaal is 2 uur van te voren beschikbaar voor inrichting en of versiering. De huurder is vrij de zaal zelf naar wens in te richten. Bij het opruimen moeten tafels en stoelen op de oorspronkelijke plek teruggezet worden. Het is niet toegestaan confetti en fakkels met vuur en vlam te gebruiken in en rond het locatie.

Updated: 03-01-2023         Website: https://stichtingschets.nl                  Geaccordeerd: Bestuur van Schets