Reserveringsvoorwaarden

U heeft een reservering bij ons aangevraagd. De reservering is pas een bevestiging bij een aanbetaling of volledige betaling van het factuur. In alle andere gevallen heeft u geen reservering en daarmee ook geen gebruikersrecht van de locatie. Deze gebruikersovereenkomst (reserveringsvoorwaarden) staat op naam van gefactureerde en is in geen geval overdraagbaar.

Artikel 1: Huishoudelijk reglement
De door verhuurder vastgestelde regels dienen door de huurder strikt te worden nageleefd. De huurder is bekend met de inhoud van het huishoudelijk reglement. Het is niet toegestaan om te roken in het buurthuis of in de tuin. Het terrein is rookvrij.

  • Het is niet toegestaan om alcohol te schenken of te nuttigen.
  • Het is niet toegestaan om muziek buiten het buurthuis af te spelen. We willen geen overlast veroorzaken voor de buren.
  • Het is niet toegestaan om in de binnenruimte, de toiletten, de tuin en het terras vuil achter te laten.
  • Eventuele schade veroorzaakt tijdens een activiteit dient te worden vergoed door degene die de schade heeft veroorzaakt. Kan dit niet worden achterhaald, dan is de huurder daarvoor aansprakelijk.

Artikel 2: Eindschoonmaak
De huurder is zelf verantwoordelijk voor de eindschoonmaak. De locatie zal bezemschoon achtergelaten worden. De prullenbakken worden opgeschoond en de zakken weggegooid en waar nodig zal de zaal (gedeeltelijk) gemopt worden. De toiletten, keuken en koffiecorner zullen ook nagelopen en schoon achtergelaten worden. Bij het niet nakomen van de schoonmaakafspraken kunnen schoonmaakkosten inrekening gebracht worden.
Let op: Ook voor de ingang zal nagelopen worden op de sigaretresten en deze geveegd worden. Huurder kan de eindschoonmaak afkopen door een extra betaling van 150 Euro.

Artikel 3:  Ruimtes en Consumptie  
Alleen de grote zaal kan gebruikt worden tenzij anders overeengekomen. Het gebruik van andere locaties en consumeren van koffie/thee/frisdrank is tegen betaling. Hiervoor kan een vast bedrag worden afgesproken.

Artikel 4: Gedrag
Elke gebruiker van het pand moet zich op maatschappelijk geaccepteerde wijze gedragen. Het bestuur (of beheerder) heeft het recht om de huurder, bezoekers en vrijwilligers aan te spreken op hun gedrag dat niet conform de normen en waarden is. Bij overtreding van de huisregels of bij vertoon van wangedrag [bijvoorbeeld (en niet uitsluitend) geweld, (seksuele) intimidatie, diefstal, onrust, etc] kan het bestuur de bezoeker/bezoekers, organisatie/organisaties en/of de vrijwilliger voor een bepaalde tijd of voor onbepaald tijd de toegang tot het gebouw en het bijbehorende terrein ontzeggen. Tevens zal stichting Schets een aangifte van dit wangedrag doen bij de betreffende instantie.

Artikel 5: Verzekering
De eigenaar van het gebouw heeft een opstalverzekering, de verhuurder heeft een brand- en bedrijfsschade verzekering voor de inventaris. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, die tijdens de verhuur is ontstaan.

Artikel 6: Overlast  en Parkeren
De accommodatie is gelegen in een omgeving met woningen, alwaar rust de norm is. De huurder dient die rust te respecteren en zich ook zo te gedragen. Dit geldt ook voor op juiste wijze parkeren in de wijk. Op het terrein mogen geen voertuigen worden geplaatst, anders dan laden / lossen, en medewerkers van stichting Schets.  Personen of groepen, die ernstige overlast veroorzaken, kunnen direct en zonder verdere waarschuwing uit het gebouw worden gezet. Na 23.00 uur dient het, zowel inpandig als in de directe omgeving, stil te zijn. Bij ernstige overtredingen wordt altijd de politie gewaarschuwd.

Artikel 7: Beheerder
Bij aanwezigheid van een beheerder, zullen de gasten en huurder de instructies van beheerder volgen.

Artikel 8: Vrijwaring schade
De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, die voortvloeit uit het gebruik van het gehuurde.

Artikel 9: Algemene instructie brandveiligheid
De huurder weet waar de brandhaspel, blusdeken en blusser zijn. Zorg dat u weet waar alle vluchtwegen zijn (zie plattegronden). Zorg dat gangen en vluchtwegen niet geblokkeerd zijn. Controleer het vertrek dat u als laatste verlaat op brandveiligheid.

Artikel 10: Annuleringsclausule
Tot 5 werkdagen voor de afgesproken datum kan er kosteloos geannuleerd worden, de borg wordt niet gerestitueerd. Indien van toepassing is het aan de verhuurder om een coulance regeling te treffen.  Tevens kan de Stichting Schets zelf de reservering ook annuleren.

Artikel 11: Inrichting van de zaal
De huurder is vrij om de zaal zelf naar wenst in te richten. Bij het opruimen zullen de tafels en stoelen naar de oorspronkelijke plek teruggezet worden. Het is niet toegestaan om confetti en fakkels (welke vuur en vlam gebonden voorwerp) te gebruiken in en rond het locatie.

Updated: 03-01-2023         Website: https://stichtingschets.nl                  Geaccordeerd: Bestuur van Schets