Ontruimingsplan

Datum opgesteld: 05-03-2021
Locatie: Schimmelweg 200 te Den Haag

Doel van het Ontruimingsplan:
Het ontruimingsplan heeft als doel om de veilige en snelle evacuatie van alle aanwezigen op de locatie van Stichting Schets te waarborgen in geval van een noodsituatie, zoals brand of andere noodgevallen.

Verantwoordelijkheden:

 1. Bestuur Stichting Schets:
  Verantwoordelijk voor het opstellen, bijwerken en communiceren van het ontruimingsplan.
  Toewijzen van specifieke taken en verantwoordelijkheden tijdens een evacuatie.
 2. Coördinator Ontruiming (BHV):
  Aanstelling van een persoon als coördinator ontruiming, die de evacuatie leidt en coördineert.
 3. Medewerkers (Vrijwilligers) Stichting Schets:
  Verantwoordelijk voor het informeren van bezoekers en deelnemers over de procedures bij noodsituaties.

  Procedures:

Alarmprocedure:

 1. Brandalarm:
  Het brandalarm klinkt als er brand wordt ontdekt. Alle aanwezigen moeten onmiddellijk de instructies opvolgen.
 2. Evacuatieprocedure:

Coördinator Ontruiming:
Identificeert de noodsituatie en start de evacuatieprocedure.
Instrueert medewerkers om bezoekers te begeleiden naar de aangewezen verzamelplaats.
Medewerkers:
Begeleiden bezoekers naar de dichtstbijzijnde veilige uitgang, zonder haasten of paniek te veroorzaken.
Controleren of alle aanwezigen het pand hebben verlaten en begeven zich vervolgens naar de verzamelplaats.

3. Verzamelplaats:

De verzamelplaats is [specificeer locatie]. Hier worden aanwezigen op een veilige afstand van het pand verzameld en blijven zij totdat er verdere instructies volgen.
Communicatie:

Coördinator Ontruiming of aangewezen medewerker:
Contacteert hulpdiensten indien nodig en meldt de situatie.
Verstrekt informatie aan de hulpdiensten bij aankomst.

Training en Oefeningen:

Regelmatige training en oefeningen worden georganiseerd om de kennis van medewerkers over het ontruimingsplan te waarborgen.
Periodieke evaluaties van het plan worden uitgevoerd om eventuele verbeteringen te identificeren en door te voeren.
Het ontruimingsplan is opgesteld door het bestuur van Stichting Schets en wordt regelmatig beoordeeld en indien nodig bijgewerkt.