Promotie

Download hieronder ons logo.

Logo in Vector

Schets is er in de eerste plaats voor Spoorwijk, maar we zien ook regelmatig mensen uit omliggende wijken bij onze activiteiten. Dat vinden we alleen maar leuk. Vrijwilligers doen hun best Schets en de activiteiten onder de aandacht te brengen. Via onze facebookpagina, deze website en flyers die we maken, verspreiden of ophangen op het mededelingenbord aan de zijkant van ons gebouw of door gebruik te maken van o.a. de Spoorwijzer, het wijkkrantje. We roepen wijkbewoners op deel te nemen aan activiteiten en andere mensen te introduceren bij ons buurt- en cultuurcentrum. In een wijk is het een komen en gaan van mensen. Help ons en elkaar om te zorgen dat mensen zich snel thuis voelen in de wijk en deelnemen aan activiteiten en het sociale gebeuren. Soms is het nemen van de eerste stap moeilijk. Betrek elkaar en neem zelf ook initiatief om deel te nemen. Niemand hoeft zich eenzaam te voelen. Want bij Schets komt niet alleen passie en talent tot bloei, maar ontmoet je ook allerlei verschillende mensen en loop je zomaar de kans gelijkstemden te vinden of om nieuwe vriendschappen te laten ontstaan.