Bestuur

Het bestuur van Stichting Schets bestaat uit de volgende vrijwilligers :

Dhr. H. Babayigit (Voorzitter)
Dhr. B. Tasal (penningmeester)
Mevr. A. Karabocek (Secretaris)
Het bestuur komt twee keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. U kunt uw vragen aan het bestuur voorleggen door ze te emailen naar bestuur@stichtingschets.nl

Uitvoerend bestuurder: M. Oduncu

Beloningsbeleid:

De bestuursleden van Stichting Schets ontvangen voor hun werk geen beloning.