Stichting Schets

Op een goede dag in 2018 kwam een aantal buurtbewoners bijeen om ideeën uit te wisselen. Ze wilden graag een ontmoetingsplek creëren in de wijk voor wijkbewoners om samen te komen. In de buurt stond een leegstaand en in verval geraakt wijkgebouw, hoe mooi zou het zijn dat op te knappen en weer in gebruik te nemen. Vele overleggen en gesprekken met buurtbewoners, buurtorganisaties en het stadsdeel Laak later, werd besloten handen en voeten te geven aan de plannen. Stichting Schets werd opgericht en met vereende krachten werd het gebouw mede door wijkbewoners opgeknapt en duurzaam aangepast aan de eisen van deze tijd. Het resultaat mag er zijn. Een multifunctioneel sociaal cultureel en educatief buurthuis dat inmiddels volop in gebruik is voor verschillende activiteiten.

Stichting Schets heeft als doel binnen en voor de gemeente Den Haag en omgeving diverse activiteiten te organiseren voor o.a. de jeugd, ouderen, vrouwen en nieuwkomers. Met als uiteindelijk doel mensen met elkaar te verbinden en de onderlinge samenhang te vergroten.

Stichting Schets heeft in 2018 de ANBI status gekregen.
Stichting Schets heeft in 2019 het PEP Keurmerk gehaald.