Stichting Schets

Hoe is het ontstaan? Stichting Schets is een recent opgerichte stichting door de wijkbewoners van Spoorwijk van gemeente Den Haag. Buurtbewoners zijn in mei 2018 bij elkaar gekomen en hebben ideeën met elkaar gewisseld. Vervolgens is een geschikte locatie gevonden en na diverse overleggen met overige buurtbewoners, buurtorganisaties en het stadsdeel Laak is besloten om handen en voeten te geven aan de plannen.

De stichting heeft als doel om binnen gemeente Den Haag en in de omgeving diverse activiteiten te organiseren voor bepaalde groepen, zoals onder meer de jeugd, ouderen, nieuwkomers en vrouwen. Stichting Schets wil samen met haar partners ervoor zorgen dat er uiteindelijk een multifunctioneel buurthuis komt, dat door verschillende organisaties wordt gebruikt.

Stichting Schets heeft ANBI status gekregen in het jaar 2018.
Stichting Schets heeft PEP Keurmerk gehaald in het jaar 2019