Programma 2024


Samen Sociaal en Vitaal:
Ontmoeting en participatie stimuleren, eenzaamheid bestrijden en mensen uit de buurt met elkaar verbinden. Met een gevarieerd aanbod aan activiteiten brengen we mensen met elkaar in contact.

Armoedebestrijding:
Een naar woord vinden we zelf. Maar met steun van de gemeente Den Haag, fondsen en donateurs serveren we dagelijks (op weekdagen) verse soep voor bewoners die het nodig hebben en die het gezellig vinden vinden om met anderen te eten. Wekelijks voorzien we in een gezonde maaltijd en delen we fruit uit aan de jeugd en deelnemers aan onze activiteiten. Op woensdag is er gratis brood van de bakker. En Schets is tevens een Muppie. Een uitgiftepunt voor gratis menstruatieproducten voor dames en meiden die het nodig hebben.

Themagesprekken:
Elke week een of twee themagesprekken over actuele onderwerpen waar bewoners hun meningen, verwachtingen en ervaringen kunnen delen. Op een respectvolle manier in gesprek met elkaar en van gedachten wisselen. Hierdoor ontstaat begrip voor elkaars etniciteit, cultuur en maatschappelijke zaken.

Jeugdprogramma:
We gaan door met huiswerkondersteuning en de Kidskookclub. Bovendien bieden we nu ook huiswerkondersteuning voor middelbare scholieren, organiseren we oudergesprekken om hen wegwijs te maken in het onderwijsstelsel, en stellen we een stille studieruimte beschikbaar voor leerlingen die bij ons komen studeren.

We werken nog aan de uitwerking van ons programma Emancipatie en Jeugdparticipatie.