• Nieuw buurtcentra
16mrt 2020

BESTE BUURTGENOTEN, OM DE VERDERE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS TEGEN TE GAAN, HEBBEN WIJ, GELET OP DE LANDELIJKE VOORZORGSMAATREGELEN, BESLOTEN OM ONS BUURTCENTRUM TOT EN MET 6 APRIL 2020 TE SLUITEN.