Zomerprogramma 2024

Update: Juli


Samen Sociaal en Vitaal:
Ontmoeting en participatie stimuleren, eenzaamheid bestrijden en mensen uit de buurt met elkaar verbinden. Met een gevarieerd aanbod aan activiteiten brengen we mensen met elkaar in contact.

Armoedebestrijding:
Een naar woord vinden we zelf. Maar met steun van de gemeente Den Haag, fondsen en donateurs serveren we dagelijks (op weekdagen) verse soep voor bewoners die het nodig hebben en die het gezellig vinden vinden om met anderen te eten. Wekelijks voorzien we in een gezonde maaltijd en delen we fruit uit aan de jeugd en deelnemers aan onze activiteiten. Op woensdag is er gratis brood van de bakker. En Schets is tevens een Muppie. Een uitgiftepunt voor gratis menstruatieproducten voor dames en meiden die het nodig hebben.

Themagesprekken:
Elke week een of twee themagesprekken over actuele onderwerpen waar bewoners hun meningen, verwachtingen en ervaringen kunnen delen. Op een respectvolle manier in gesprek met elkaar en van gedachten wisselen. Hierdoor ontstaat begrip voor elkaars etniciteit, cultuur en maatschappelijke zaken.

Jeugdprogramma:
We gaan door met huiswerkondersteuning en de Kidskookclub. Bovendien bieden we nu ook huiswerkondersteuning voor middelbare scholieren, organiseren we oudergesprekken om hen wegwijs te maken in het onderwijsstelsel, en stellen we een stille studieruimte beschikbaar voor leerlingen die bij ons komen studeren.

Emancipatie
Bij Emancipatie staat empowerment van vrouwen centraal. Wij streven ernaar om vrouwen in Den Haag te ondersteunen, zodat zij sterker staan in de diverse maatschappij van onze stad. Ons programma omvat een scala aan activiteiten, waaronder informatieve bijeenkomsten, boeiende workshops en een unieke ontwikkelingsbooster. Deze booster biedt vrouwen de kans om deel te nemen aan diverse trainingen, cursussen en workshops die gericht zijn op persoonlijke groei en vaardigheden. Wij zijn enthousiast om te starten met taallessen en zullen ons aanbod geleidelijk uitbreiden met EHBO-trainingen en meer. Bovendien faciliteren we trainingen op locatie, waarbij wij de benodigde materialen zoals laptops en headsets verzorgen. Bij Emancipatie Den Haag streven we ernaar om vrouwen te ondersteunen bij het bereiken van hun volledige potentieel, en nodigen hen uit om met ons mee te doen en de mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei te ontdekken.


Jeugdparticipatie
Wij zijn verheugd om aan te kondigen dat we 6 trajecten lanceren voor de jeugd uit Spoorwijk en omliggende gebieden. Deze trajecten bieden jongeren de kans om zich te ontwikkelen, te leren en activiteiten te organiseren, zowel voor henzelf als voor de wijk. In mei gaan we van start met de eerste 3 trajecten. Jongeren zullen gezamenlijk activiteiten opzetten zoals zaalvoetbaltoernooien, het verzorgen van maaltijden voor senioren, en zelfs spannende lasergame-evenementen. Benieuwd naar wat we allemaal gaan doen? Volg ons en doe mee!